Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal další tři metodické dokumenty pro potenciální účastníky správních řízení v oblasti spojování soutěžitelů. Dvě z těchto oznámení jsou zaměřena na situace, jež mohou při schvalování fúzí nastat v době probíhající finanční a hospodářské krize. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online