Senát Parlament ČR v následujících dnech zahájí svou 6. schůzi, na jejímž programu se nachází 27 bodů. Senátoři by tak měli posoudit celou řadu návrhů zákonů, zpráv a sdělení Komise Evropského parlamentu.

V úvodu schůze by senátoři, dle programu schůze, měli obdržet informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady a také o pozicích vlády na jednání Evropské rady.

Co se týče návrhů zákonů, které by na této schůzi měly být projednány, měla by být pozornost věnována např. novele zákona o spotřebních daních, novele celního zákona, novele zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, novele občanského zákoníku či novele zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Dílčí pozornost by také měla být upřena k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtového schodku České republiky za rok 2011.

Úplné znění programu schůze lze nalézt na internetových stránkách Senátu.