Ústavní soud dne 14. 2. vyhlásil nález sp. zn. Pl. ÚS 5/12, kterým zrušil předchozí rozsudky Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Hradci Králové a rozhodnutí ČSSZ, jimiž byl stěžovateli stanoven starobní důchod, aniž by však správní orgán a obecné soudy přihlížely k předchozí judikatuře Ústavního soudu ve věci tzv. slovenských důchodů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.