V minulých dnech se v Berlíně uskutečnilo Mezinárodní sympozium o integraci, zaměstnanosti a sociální mobilitě. Za Českou republiku se tohoto sympozia zúčastnili náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková Melicharová a ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman.