Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Turnovu pokutu ve výši 350 000 Kč za nedodržení zákonného postupu ve veřejné zakázce na první etapu výstavby integrovaného terminálu veřejné dopravy v Turnově. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.