Podle zprávy psané skupinou expertů vedenou bývalým šéfem Mezinárodního měnového fondu Jacquesem de Larosierem by měly vzniknout dva úřady pro finanční dohled v EU. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online