Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech zahájila svou 75. schůzi. Na jejím pořadu se nachází 280 bodů a poslanci již posoudili např. návrhy zákonů zamítnutých či vrácených Senátem a návrhy zákonů, které jim vrátil prezident republiky.

Na počátku schůze již poslanci stačili projednat návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, návrh zákona o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně, návrh novely zákona o Státním fondu rozvoje bydlení či novelu zákona o životním a existenčním minimu a novelu zákona o pedagogických pracovnících.

V prvním čtení Sněmovna schválila např. návrh novely zákona o bankách, návrh novely zákona o zaměstnanosti, návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi či vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru.

V dalším průběhu schůze by se poslanci měli soustředit v prvním čtení na celou řadu dalších návrhů zákonů, mezi nimiž lze nalézt např. novelu zákona o nemocenském pojištění, vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, vládní návrh zákona o obchodních korporacích, senátní novelu zákona o vysokých školách či vládní návrh zákona o penzijním spoření.

Ve třetím čtení by se poslanci měli znovu věnovat návrhu zákona o České národní bance, novele zákona o vodách, novele zákona o elektronických komunikacích, novele trestního řádu, novele zákona o vlastnictví bytů, novele devizového zákona a celé řadě dalších.

Vedle výše uvedených a dalších návrhů zákonů ve všech třech čteních by poslanci měli posoudit také velké množství dalších bodů a návrhů.

Úplný schválený program schůze lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.