Senát Parlamentu ČR zahájil a v těchto dnech zasedá na své 18. schůzi. Na jejím pořadu se nachází 15 bodů a senátoři by měli posoudit např. návrh zákona o zásluhách Václava Havla, návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtového schodku státního rozpočtu ČR či novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

V úvodu schůze by se senátoři měli věnovat především již zmíněnému návrhu zákona o zásluhách Václava Havla a projednat několik informací vlády či jednat o souhlasu s ratifikací několika mezinárodních smluv a dohod.

V dalším průběhu by měl být v centru zájmu zákonodárců také návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012, návrh novely trestního zákoníku, návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty či návrh novely zákona o obcích.

Úplné znění programu senátní schůze je možné nalézt na internetových stránkách Senátu Parlamentu ČR.