Ministerstvo vnitra představilo další z řady opatření, která mají za cíl zajistit větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Opatření spočívá v zavedení přísnějších pravidel, která, mimo jiné, zahrnují např. losování členů hodnotících komisí, rodný list veřejné zakázky nebo zveřejňování podrobných informací o veřejných zakázkách úřadu a podřízených organizací, a to na rezortním webu.

„Ministerstvo vnitra se tak jako garant boje proti korupci stane vzorovým úřadem. Plníme, co jsme slíbili a doufáme, že ostatní úřady nás budou následovat. Jen s takovýmito průlomovými opatřeními mohou být naše protikorupční plány úspěšné,“ konstatoval ministr vnitra.

Ministerstvo tedy představilo svou koncepci, která je založena na přísnějších pravidlech u malých zakázek, centralizovaném zadávání, jasných pravidlech pro stanovení hodnotících kritérií a losování členů, rodném listu zakázky či zveřejňování informací na webu ministerstva.

Současně by ministerstvo mělo zveřejnit všechny dosud platné smlouvy, které v minulosti uzavřelo. U těch smluv, kde zveřejnění vyžaduje souhlas smluvních partnerů, se tento souhlas bude ministerstvo snažit získat.
Úplné znění tiskové zprávy spolu s prezentací a doporučením pro dodavatele veřejných zakázek lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra.