Zvláště ve větších městech si nelze nevšimnout intenzivního rozvoje nových způsobů silniční dopravy a sdílení dopravních prostředků. To přímo vybízí k analýze současné koncepce odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků v ObčZ. Při jejím vzniku měl totiž zákonodárce pravděpodobně před očima jako účastníky silničního provozu pouze na tu dobu běžná vozidla a tyto nové trendy, pokud vůbec, byly někde v rovině budoucích představ nebo snů. Celý článek