Ten, kdo tvoří právní předpis, by měl ovládat nejen předmět úpravy, ale také zásady logiky, sémantiky a gramatiky. A zcela samozřejmě by měl ovládat systematiku právního řádu České republiky. Věcné správnosti má odpovídat vysoká stylistická úroveň.

Příkladem nesprávné a zavádějící formulace je úvodní část Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 20/2018 Sb., publikovaného v částce č. 12/2018 Sbírky zákonů:

„Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, stanoví antigenní složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku:“

Z uvedeného textu vyplývá, že by sdělení mělo být prováděcím předpisem k zákonu č. 290/2017. Ve skutečnosti však provádí § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb.

Po náhledu do novely č. 290/2017 Sb. není složité tuto situaci správně posoudit (žádný §30 tam ani není), ve Sbírce se však z různých příčin objevuje celá řada záludností. V C. H. Beck děláme všechno proto, abyste se podobnými problémy nemuseli zabývat. Prostě se spolehněte na beck-online a věnujte se hlavně svým klientům.