Dne 20. 4. proběhla v Kongresovém centru Praha konference „Safer Internet for Children“ (Bezpečnější internet pro děti), kterou uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem této akce je zlepšit spolupráci všech aktérů podílejících se na bezpečnosti internetu a mobilních technologií se zvláštním ohledem na děti. Vrcholem akce pak bylo přijetí  tzv. Pražské deklarace. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online