Ministerstvo zdravotnictví ČR v minulých dnech na svých internetových stránkách informovalo o dalším postupu při přípravě reforem ve zdravotnictví. V rámci první fáze, která již proběhla, se ministerstvo soustředilo především na práva pacienta, nové kodexové zákony, protikorupční kroky a některé parametrické úpravy směřující k vyšší efektivitě systému. Ve druhé fázi reformy by se pozornost měla soustředit na univerzitní nemocnice, dlouhodobou péči či zdravotní pojišťovny. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.