Tomáš Julínek slavnostně předal ceny ministra zdravotnictví za lékařský výzkum za letošní rok oceněným ve Velkém sále pražského Martinického paláce. Vítězné práce již po osmnácté vybrala Vědecká rada Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví. Do konečného výběru postoupilo 16 prací z celkových 154 projektů, které agentura letos podpořila.

 Ocenění se dostalo Pavle Křížové s jejím týmem ze Státního zdravotního ústavu, a to za studium bakterií Neisseria meningitis, způsobujících meningitidu. Za studii virulentních komplexů ministr ocenil Vladimíra Komárka ze 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odměněn byl za počítačovou analýzu vývojové poruchy řeči, která postihuje pětinu všech dětí. Šárce Pospíšilové z Fakultní nemocnici Brno se dostalo stejné pocty za výzkum leukemických buněk pomocí DNA čipů a jeho využití pro molekulární diagnostiku. Za výzkum časných stadií karcinomů děložního hrdla a ženských vnějších pohlavních orgánů byl vyznamenán cenou také Lukáš Rob z pražské Fakultní nemocnice Motol. Jiří Mazánek z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který zkoumal využití laseru v terapii novotvarů hlavy a krku, byl pátým oceněným.

Ministr Tomáš Julínek v historickém paláci předal rovněž Čestná uznání ministra zdravotnictví a Zvláštní uznání ministra zdravotnictví.

Pondělní slavnostní akt otevírá dveře k motivaci a inspirace pro další řešitele na poli lékařského výzkumu, neboť vědecká výzkumná činnost je nezbytnou základnou každoročně do praxe vstupujících nových účinných léků, vakcín, léčebných postupů i metod. Ministerstvo zdravotnictví má i nadále zájem tento aplikovaný zdravotnický výzkum podporovat a pokračovat v udílení Cen ministra za lékařský výzkum.