Ministerstvo spravedlnosti ČR na svých internetových stránkách v minulých dnech informovalo, že ministryně spravedlnosti představila priority justice do konce svého mandátu. Ministryně se v rámci prezentace priorit soustředila především na představení trestu domácího vězení, jeho uvedení do praxe a rovněž problematiku datových schránek.

„Vzhledem k tomu, že došlo ke změně délky mého mandátu, byla jsem nucena priority přehodnotit a v současné době by se priority s mottem „Spravedlnost blíže lidem“ daly rozdělit do tří oblastí. První oblastí je pokračování v již započatých reformách, druhou stabilizace justice v době hospodářské krize, včetně řešení podfinancovanosti resortu, a třetí zvyšování právního vědomí, což je spjato především s komunikací a se vzděláním,“ uvedla ministryně.
Pokud jde o představované priority pro další období, má ministryně v úmyslu soustředit se hlavně na pokračování rekodifikace trestního řádu, projekt eJustice a zejména na projekt domácího vězení.

V případě trestu domácího vězení se jedná o zcela nový institut, který je stanoven na základě zákona jako samostatná sankce, kterou může uložit pouze soud. Jeho zavedení si vyžádala nejen současná praxe, ale především finanční situace resortu a problém přeplněnosti věznic. Finančně by tak zavedení tohoto druhu trestu mělo v dlouhodobém horizontu přinést nemalé úspory. Institut domácího vězení vstoupí v účinnost k 1. 1. 2010 v rámci rekodifikovaného trestního zákona a související novely trestního řádu.

Další zásadní oblastí, které se bude, dle slov ministryně, věnovat velká pozornost je řešení ekonomické situace justice. „Justice se potýká s dlouhodobou podfinancovaností a nedostatkem financí na jednotlivé projekty. To je základním problém, který je potřeba řešit. Chceme-li fungující justici, je zcela jisté, že to nebude zadarmo, já osobně dělám vše pro to, aby se tato situace změnila,“ zhodnotila stávající stav ministryně spravedlnosti.

Třetí oblastí je zvýšení právního vědomí, kam spadá zejména podpora kontaktů mezi právnickými profesemi, sledování objektivních kritérií práce soudců a státních zástupců v rámci celé České republiky či školení týkající se trestního zákoníku.

Celou tiskovou zprávu je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.