Senát Parlamentu ČR na své 10. schůzi schválil návrh zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Cílem návrhu je především posílení mravního imperativu boje za svobodu a demokracii ve vědomí veřejnosti. Jedná se tak o další nástroj k vypořádání s minulostí, a to vedle rehabilitace obětí komunistického režimu, případně odsouzení tohoto totalitního systému a jeho nositelů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.