Je možné moderovat nepřiměřenou smluvní pokutu po jejím započtení? Velký senát civilního kolegia NS na tuto otázku loni odpověděl kladně, čímž se odchýlil od dosavadní judikatury. Článek rozhodnutí kriticky analyzuje a nabízí vlastní závěry, a to i s ohledem na úpravu v novém občanském zákoníku. Celý článek