Byť jsou obchodní korporace s účastí státu nebo územního samosprávného celku osobami soukromého práva, vzhledem k jejich vazbě na stát lze uvažovat o uložení zvláštních povinností podle zákona o registru smluv a o svobodném přístupu k informacím. Plošnost stávající regulace transparentnosti takových korporací však v autorce článku, Kateřině Eichlerové, vzbuzuje pochyby o souladu s ústavním pořádkem. Celý článek