Rozsudek NSS z 6. 4. 2017, sp. zn. 1 Afs 4/2017 (3564/2017 Sb. NSS)

Proti zajišťovacímu příkazu v daňovém řízení dle § 167 DŘ je možno podat odvolání a proti němu žalobu; proti exekučnímu příkazu podle § 178 DŘ je možno podat žalobu přímo. Prostředkem obrany je proto v obou případech žaloba proti rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS, nikoli subsidiární zásahová žaloba podle § 82 SŘS, a to ani tehdy, když žalobce tvrdí, že brojí hlavně proti „způsobu“, jakým proti němu daňová správa postupovala (množství vydaných příkazů a celková takto postižená částka).