Prvním čtením prošel poslanecký návrh, který má nezletilým poskytnout zvláštní ochranu před dluhy. Vznikne-li peněžitý dluh dítěti mladšímu 15 let, přejde okamžikem vzniku na zákonného zástupce nebo jinou osobu, do jejíž péče byl nezletilý svěřen, případně na stát. Rodiče budou moci použít jmění dítěte k úhradě dluhů, které na ně tímto způsobem přešly. Celá zpráva