„Kafala“ spočívá jednak v závazku dospělé osoby zajišťovat výživu, vzdělávání a ochranu dítěte stejným způsobem, jako by to dělali rodiče se svým dítětem, a jednak mít toto dítě v zákonném opatrovnictví. Dítě nezískává postavení dědice opatrovníka a režim institutu „kafala“ navíc končí dosažením zletilosti. Takové dítě nemůže být považováno za „potomka v přímé linii“, ale spadá pod pojem „jiný rodinný příslušník“ ve smyslu směrnice 2004/38. Číst celý judikát