Článek představuje druhou část shrnutí připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu pod hlavičkou nakladatelství C. H. Beck. V rámci insolvenčního řízení má významný dopad na postavení věřitele závěr, zda je věřitelem zajištěným či nezajištěným, případně v jakém rozsahu. Účinky automatického moratoria v tomto ohledu mohou zásadním způsobem ovlivnit, zda zůstane právo na uspokojení ze zajištění pro účely insolvenčního řízení nedotčeno. Celý článek