Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj potvrdil svými pravomocnými rozhodnutími sankce v úhrnné výši 1,8 mil. Kč pro Ministerstvo zemědělství ČR za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.