Současná právní praxe opomíjí možnost kvalifikace porušení závazkového práva ze strany podnikatele vůči spotřebiteli současně jako závazkový delikt, delikt nekalé obchodní praktiky i nekalé soutěže. Tento příspěvek se vypořádává s hmotněprávními i procesněprávními aspekty takové kvalifikace, zohledňuje judikatorní i doktrinální názory české i zahraniční. Přejít na celý článek