Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 13. 12. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelou se transponují změny unijního práva do českého právního řádu. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.