Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v prvním čtení projednala a schválila poslanecký návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Návrh zákona spadá především do oblasti nekalé soutěže.

Projednaná právní úprava, dle předkladatelů, reaguje na stále se zvyšující počet obětí tzv. katalogových podvodů, kdy s využitím komplexu právně velmi pečlivě připravených lstivých praktik a úskočného jednání zaměřeného primárně na hromadné a systémové uvádění hospodářských subjektů v omyl, dochází k nezamýšleným registracím v katalozích pochybné úrovně za cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu obvyklou za služby obdobného charakteru. V současné době již existuje významná skupina podnikatelských subjektů i státních organizací, které se staly obětí takového jednání.

Navrhovaná právní úprava je jednou z doporučených legislativních reakcí na tento problém ve Zprávě Evropského parlamentu, která byla přijata výraznou většinou europoslanců.

Schválená právní úprava tak rozšiřuje dopad ustanovení týkajících se prostředků ochrany proti nekalosoutěžním praktikám i na obecněji pojatý subjekt, zákazníka, když pod tuto kategorii spadají i subjekty, které nejsou podnikatelé, eventuálně podnikatelé jsou, ale mezi “katalogovou společností” a takovým subjektem neexistuje soutěžní vztah. Dále by se návrhem měla Sněmovna zabývat ve druhém, a posléze i ve třetím čtení.