Judikatura ESD týkající se pojištění povinné odpovědnosti z provozu motorových vozidel dlouhodobě zastává široký výklad povinnosti vozidlo pojistit, resp. šíře krytí tohoto pojištění. Tento přístup se tradičně setkává s odporem mnoha členských států, jako tomu bylo i v této věci. Závěr ESD je však jediný logický, pokud vozidlo nebylo oficiálně vyřazeno z provozu, je nadále registrované a provozuschopné, není žádný důvod, proč by se na něj pojistná povinnost neměla vztahovat. Jak ostatně ukazuje právě tento případ, takové vozidlo může být kdykoli znovu provozováno ke svému účelu a v této souvislosti způsobit dopravní nehodu, tudíž logicky musí být předmětem povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti. Číst celý judikát