Podle Vážného sbírky nelze v cizoložství obdarovaného manžela spatřovat hrubý nevděk opravňující k odvolání daru, dopustil-li se cizoložství i dárce. K rozhodnutí připojujeme komentář Michala Králíka a Petra Lavického analyzující použitelnost judikatury k odvolání daru podle OZO a ObčZ 1964 pro současnou právní úpravu. Číst celý judikát