Na kraje, obce a některé veřejné instituce směřuje historicky sedmý pokus o rozšíření rozsahu činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle projednávané novely čl. 97 Ústavy bude NKÚ vykonávat kontrolu hospodaření s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, a dále kontrolu hospodaření právnických osob, ve kterých mají stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast. O návrhu, včetně prováděcích zákonů, jednají poslanci v těchto dnech. Celá zpráva