Senát Parlamentu ČR v minulých dnech projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Výsledkem jednání je vrácení návrhu zákona s pozměňovacími návrhy zpět poslancům.