Senát Parlamentu ČR v minulých dnech schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je zpřesnění textu zákona tak, aby odpovídal požadavkům průkaznosti financí. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.