Rozhodnutí má jednoznačnou ambici nastavit základní pravidla a kritéria pro rozhodování o nárocích pozůstalých osob na odčinění nemajetkové újmy podle § 2959 ObčZ. Stanoví, jaká by měla být základní částka náhrady, a jaké okolnosti na straně pozůstalého a škůdce ji mohou modifikovat. Číst celý judikát