Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypracoval stručný informační materiál s názvem Povodně – informace pro poskytovatele veřejné podpory. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online