Senát Parlamentu ČR zahájí svou 9. schůzi. V rámci jednání by se senátoři měli věnovat 32 bodům, přičemž jejich pozornost by se měla soustředit na celou řadu návrhů zákonů nejen z dílny samotného Senátu, ale především na vládní návrhy zákonů.

Senátoři by tedy měli na své schůzi posoudit např. návrh novely devizového zákona, návrh novely zákona o finančním arbitrovi, návrh novely zákona o dani z nemovitostí, novelu trestního řádu, zákona o soudech a soudcích, zákona o správních poplatcích či zákona o advokacii.

Vedle zmíněných návrhů zákonů by měla být pozornost upřena také k několika zprávám.
Úplné znění programu začínající schůze lze nalézt na internetových stránkách Senátu.