Ministerstvo školství v minulých dnech informovalo o průběhu prací na základním dokumentu reformy vysokých škol – zákonu o terciárním vzdělávání. Ministr, dle svých slov, pokládá za nejdůležitější skutečnost, že na tvorbě věcného záměru zákona se podílí zástupci jednotlivých vysokých škol.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online