Do Senátu míří i vládní návrh zákona, který má v návaznosti na nové nařízení EU usnadnit ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Změna by měla zjednodušit administrativu při předkládání cizojazyčných dokumentů českým úřadům a naopak. Dále se rozšiřuje možnost nahlížení do matričních knih. Celá zpráva