Promlčení trestní odpovědnosti je tradičním institutem trestního práva. Ačkoli se může zdát, že jde o problematiku vyčerpanou, je potřeba úpravu v novém trestním zákoníku zhodnotit kritickým pohledem. Složitou je například otázka časového ohraničení promlčecí lhůty – počátek běhu, stavení, přerušení a uplynutí lhůty. Celý článek