Při rozhodování per rollam musejí být s návrhem seznámeni všichni společníci s.r.o. včetně těch, kteří hlasovací právo pro zákaz nevykonávají. Soud řešil i otázku, kterým okamžikem je přijato rozhodnutí, pokud jsou ve společnosti dva společníci s 50% podílem, a jeden z nich hlasovací právo nevykonává. Číst celý judikát