Potřeba změn v krajině vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami je řešena pozemkovými úpravami, které umožňují navrátit ekologickou stabilitu krajiny a zmírnit dopady eroze a snížení biodiverzity tím, že v rámci katastrálního území nově uspořádávají pozemky. Vláda chce průběh úprav zefektivnit mimo jiné výmazem historických věcných břemen z katastru nemovitostí. Celá zpráva