Cílem vládní novely zákona o léčivech je zajistit dostupnost důležitých léčivých přípravků, aniž by došlo k deformaci trhu a pravidel hospodářské soutěže. Návrh reguluje pouze dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti. Objednávání a zajišťování dodávek bude probíhat prostřednictvím tzv. emergentního systému. Celá zpráva