Pro žalobu, jíž se vlastník obtíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, jenž oprávněného stíhá obligačně jako takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti. Michal Králík a Petr Lavický představují doktrinální a judikatorní řešení otázky příslušnosti podle polohy nemovitosti v běhu času. Číst celý judikát