Zákon o svobodném přístupu k informacím byl na jaře tohoto roku předmětem poměrně zásadní novelizace. Za nejvýznamnější změny lze považovat zavedení informačního příkazu, vyřešení balančního testu pro další využití zveřejněných osobních údajů a nové kompetence ÚOOÚ v přezkumu vyřízení žádosti o informace. Zároveň byla přijata směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Celý článek