Rozhodčí nálezy, dříve široce uplatňované i ve spotřebitelských sporech, podléhají stále přísnější soudní kontrole. Podle Ústavního soudu má k zastavení exekuce dojít i v případě, že je plnění přisouzené exekučním titulem (rozhodčím nálezem nebo i rozsudkem) nemravné. Karel Svoboda vidí problém v tom, že exekuční soudy se tak vlamují se do postavení nalézacího soudu (rozhodce), protože přezkoumávají soulad jeho rozhodnutí s hmotným právem. Celý článek