Rozsudkem ze dne 25. 11. 2009 č.j. 3 Ao 1/2007 zrušil Nejvyšší správní soud opatření obecné povahy – Územní plán velkého územního celku (VÚC) Břeclavska schválený usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 9. 11 .2006, jehož součástí byl i koridor rychlostní komunikace R 52.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.