Není vyloučeno, že v rámci jednoho notářského zápisu účastníci projeví vůli i ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku. Z notářského zápisu však za takových okolností musí být zcela jednoznačné a úplně bez pochyb, že nová dohoda účastníků o splatnosti závazku je hmotněprávním ujednáním, a musí být jasně oddělena od „procesní části“. Číst celý judikát