Zápis ochranné známky tvořené jménem člověka je poměrně běžnou praxí. S ohledem na specifika právní úpravy v občanském zákoníku a zákoně o ochranných známkách je však nutné práva k takovému označení, resp. jménu, posuzovat samostatně a vždy s přihlédnutím k individuálním okolnostem. V případě kolize práv je potřeba upřednostnit ochranu osobnostních práv před právy majetkovými. Celý článek