Soudci Nejvyššího soudu se v zásadě shodnou na tom, že je třeba regulovat možnost žalovaného uplatnit v průběhu civilního sporu námitku započtení – zvláště v případech, kdy ji vznáší se zjevným úmyslem prodlužovat řízení. Dovolací soud však prozatím nezaujal jednotný postoj k tomu, jakým způsobem obstrukčním námitkám čelit a kdy jsou vlastně „obstrukční“. Judikaturu NS tak jeden z jeho soudců, Karel Svoboda, označuje za oscilaci mezi dvěma extrémními polohami. Celý článek