Úprava rozkazního řízení umožňuje podnikateli získat vůči spotřebiteli exekuční titul, aniž by nutně došlo k posouzení přiměřenosti relevantního smluvního ujednání či zjištění, že jde o spor ze spotřebitelské smlouvy. Takový přístup se může jevit jako porušení požadavku přezkumu přiměřenosti ujednání ve spotřebitelských smlouvách z moci úřední, což doc. Hulmák analyzuje s ohledem na právo EU. Celý článek