Článek se zaměřuje na pojem „veřejného pořádku“ v českém právním řádu, a to zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců. V něm jsou totiž na narušení veřejného pořádku navázána různá opatření zasahující do života cizince a jeho právního postavení – narušení může být např. důvodem pro neudělení či zrušení povolení k různým typům pobytových oprávnění. Celý článek