Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 1. 2. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), a další související zákony. Návrh zákona snižuje administrativní zátěž podnikatelů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.